Verksamhetspolicy

  • Med ett respektfullt bemötande erbjuds lättillgänglig och professionell specialistsjukvård/mödrahälsovård.
  • Genom ständiga förbättringar skapar vi en långsiktig och effektiv verksamhet. 
  • Företaget följer lagar, förordningar och övriga avtalsmässiga krav.
  • Med fokus på en hållbar miljö arbetar vi med att minska läkemedelsutsläpp.
  • Vi har ett arbetsklimat som attraherar kompetenta och engagerade medarbetare.

 

Bemötandepolicy

  • Vi ser/bemöter patienten och medarbetare på ett empatiskt och respektfullt sätt.
  • Bemötandet är personligt/individuellt.
  • Patienten, oavsett nationalitet – kön – religion – hudfärg – sexuell läggning, får ett professionellt omhändertagande utifrån hens medicinska behov.

 

2018-09-17        Håkan Baehrendtz VD