Svalgplastik

Varför utförs svalgplastikoperation?

Snarkning kan vara ett bullerproblem för omgivningen och för den som snarkar kan det leda till sämre sömnkvalitet och därmed dagtrötthet. Ibland kan snarkning vara kombinerad med återkommande andningsstopp, sömnapné, vilket i längden innebär en ökad risk för högt blodtryck, hjärtsjukdom och stroke. Behandlingsalternativen vid sömnapné är oftast andningsmask (CPAP) nattetid eller en individuellt tillverkad tandskena som skjuter fram underkäken och förbättrar luftpassagen i svalget, under natten. Vissa personer har en anatomi i svalget som orsakar snarkning och ibland sömnapné. I de fallen kan svalgplastik vara ett behandlingsalternativ. Det gäller fr.a. yngre, friska personer. Operationen går ut på att förbättra luftvägen i svalget och anpassas individuellt.

Operationsdagen

Operationen inklusive narkos tar 1/2 -1 timme. Efteråt är man oftast trött och ibland illamående och mörkbrun kräkning beror på att det kan komma ner små mängder blod i magsäcken och på att man behandlats med morfinpreparat. Det är vanligt att det finns lite färskt blod i svalget timmarna efter operationen och det är bra om man kan undvika att harkla de första timmarna efter operationen, för att undvika blödningar. Oftast känns det svullet i halsen, beroende på att gomspenen och vävnaden kring operationsområdet svullnar. Det brukar klinga av till nästa dag. Det är vanligt att det finns lite färskt blod i svalget timmarna efter operationen och det är bra om man kan undvika att harkla de första timmarna efter operationen, för att undvika blödningar. Observationstiden på uppvakningsavdelningen är 3-5 timmar, beroende på typen av operation.

Vad händer då du kommer hem?

Det är viktigt att i första hand dricka ordentligt efter operationen. Annars riskerar man intorkning med ökad sjukdomskänsla, speciellt vid varmt väder. Man bör äta mjuk mat dagarna eter operationen och medicinera med smärtstillande mediciner regelbundet enligt ordination. Ibland behandlas man även förebyggande med antibiotika. Ofta tilltar värken de närmaste dagarna efter operationen och brukar försvinna efter 1-2 veckor, beroende på typen av operation. Några dagar efter operationen kan gråvita beläggningar stötas bort från sårytorna och i samband med det kan man se mindre blodstrimmor, vilket alltså är normalt. Att suga på is eller äta isglass kan stoppa den typen av blödning. Sjukskrivningstiden efter operationen är en till två veckor, beroende på typ av arbete. Återbesöket sker efter ungefär en månad och har man konstaterat andningsstopp vid mätningar innan operationen gör man om dessa för att utvärdera operationseffekten, tidigast 3 månader efter operationen. Långtidseffekten av operationen är ofta bra, men kan inte garanteras och viktuppgång ökar risken för snarkning och andningsstopp. Man bör inte idrotta inom 3 veckor efter operationen och först då man känner sig helt återställd.

Vilka komplikationer förekommer i anslutning till operationen?

Sårinfektioner i operationsområdet förekommer, men där finns bra blodförsörjning, vilket ger ett gott skydd mot infektioner. Vid misstanke om infektion kontakta ÖNH-mottagningen i första hand. Vanliga halsinfektioner via droppsmitta kan man drabbas av även efter en operation och det orsakar förstås tilltagande värk och ibland feber. Blödning som kräver åtgärd kan förekomma upp till drygt 2 veckor efter operationen, men är relativt ovanligt. Vid en blödning som inte stoppar spontant bör man omgående bedömas av ÖNH-specialist. I mycket ovanliga fall kan en kraftig färsk blödning från halsen uppstå och då skall man kontakta ambulans, tel. 112.