Skrapning

Varför gör man en skrapning

Om man har rikliga och/eller mycket oregelbundna blödningar kan man behöva undersöka orsaken till detta. Likaså om man blöder efter att klimakteriet har inträtt. Man behöver då ta ett prov från slemhinnan inne i livmodern vilket ibland kan göras på mottagningen utan bedövning men ibland måste patienten sövas för att undersökningen skall kunna utföras.

Operationsdagen

Operationen utförs i dagkirurgi och är mycket enkelt och tar cirka 10-15 min. Ibland utförs så kallad hysteroskopi (titthålsoperation i livmoderhålan) samtidigt och då tar det lite längre tid. Ingreppet utförs oftast i narkos. Gynekologen vidgar livmoderhalsen något och för in ett skrapinstrument för att ta prov på slemhinnan. Efter några timmar kan du oftast åka hem. Har du fått narkos ska du inte köra bil själv. Vi rekommenderar att du har sällskap vid hemresan och de första timmarna hemma.

Vad händer när du kommer hem

De närmaste dagarna efter ingreppet är det normalt att ha en menstruationsliknande blödning. Ingen sjukskrivning är nödvändig efter ingreppet. Vanligen räcker det, vid behov, med att man sjukskriver sig själv upp till sju dagar efter operationen. Provet som tas i samband med ingreppet skickas för analys och du blir senare kontaktad per telefon eller brev av din läkare då svaret har kommit vilket normalt tar upp till några veckor. Du ska undvika samlag, karbad samt tamponganvändning så länge blödningen pågår.

Vilka komplikationer kan uppstå

Som vid alla ingrepp finns alltid en liten risk för infektion eller blödning. Detta är mycket sällsynt men om du får feber eller på något annat sätt mår dåligt dagarna efter operationen skall du höra av dig.
Kontakta i första hand Gynekologmottagningen vid frågor före och/eller efter operationen på telefon
08 – 120 514 00