Hysterektomi

Varför utförs hysterektomi

Hysterektomi innebär att livmodern avlägsnas. Detta kan utföras meddelst en operation via slidan eller genom buken oftast via bikinisnitt. I vissa fall kan det utföras som titthålsoperation. Det finns flera orsakar till att livmodern behöver opereras bort. Den vanligaste orsaken är rikliga blödningar men även muskelknutor som orsakar smärtor eller obehag kan vara skäl till att ingreppet behöver utföras samt också cancertumörer i underlivet.

Operationsdagen

Operationen är ett ingrepp som utförs i så kallad sluten vård det vill säga man stannar kvar 1-2 nätter på kliniken. Du får inte ha ätit eller druckit de närmaste 6 timmarna innan operationen. Ingreppet utförs alltid i narkos om det utförs via buken. Då operationen sker via slidan kan det bli aktuellt med ryggbedövning Du får lugnande medicin i ett blodkärl i armen. Ingreppet tar cirka 1 timme beroende på vilken typ av åtgärd som har planerats. Du vaknar upp på uppvakningsavdelningen där du får smärtstillning. Dagen efter operationen bör du vara uppe och röra på dig så mycket du kan. Du stannar oftast 1–2 nätter på avdelningen tills det känns bra att åka hem.

Vad händer när du kommer hem

Det är normalt att känna sig lite öm i buken och musklerna dagarna efter operationen Räkna med 3-4 veckors sjukskrivning efter ingreppet beroende på omständigheterna. Du kan i allmänhet leva som vanligt utan inskränkningar om inte din doktor meddelat dig annat. Det som har avlägsnats vid ingreppet skickas för analys och du blir senare kontaktad per telefon eller brev av din läkare då svaret har kommit vilket normalt tar upp till 2-3 veckor. Man brukar ha en mindre blödning i ett par veckor efter operationen. Man bör under den tiden undvika samlag, karbad samt användande av tampong.

Vilka komplikationer kan uppstå

Som vid alla ingrepp finns alltid en liten risk för infektion eller blödning. Detta är mycket sällsynt men om du får feber eller på något annat sätt mår dåligt dagarna efter operationen skall du höra av dig.
Kontakta i första hand Gynekologmottagningen vid frågor före och/eller efter operationen på telefon
08 – 120 514 00