Gynekologi / Obstetrik

 

Södermalms Läkarhus bedriver gynekologisk verksamhet på Rosenlunds sjukhus på Södermalm, på Nacka sjukhus samt på Östermalm, Considra Gyn. Vi utreder och behandlar de vanligaste gynekologiska sjukdomarna och tillstånden.

Vid vår Barnmorskemottagning Ekens Barnmorskor, på Södermalm, handlägger vi och tar hand om den gravida kvinnan under hela graviditeten fram till förlossning.
Vid Barnmorskemottagningen bedrivs även preventivmedelsrådgivning samt cellprovtagningar inom ramen för den allmänna screeningverksamheten.
Om du är osäker på när du kommer bli kallad till cellprovtagning nästa gång
eller att det var länge sedan du tog prov kontakta Regionala cancer centrum,
RCC, Tel: 08-123 138 20 må-to 10-11, 13-14 fre 10-11. 

Här följer exempel på åkommor som vi handlägger:

  • Blödningsbesvär
  • Klimakteriebesvär
  • Infertilitetsutredning (inledande utredning)
  • Smärtutredningar
  • Utredning av tumörsjukdomar (cystor, muskelknutor)
  • Endometriosbesvär
  • Cellförändringar i underlivsorganen
  • Framfall (prolaps)
  • Blåsrubbningar/urinläckage
  • Abort (endast på Nacka och Södermalm)


Vi har operationsverksamhet på Nacka sjukhus.