Ekens barnmorskor

Ekens Barnmorskor är sedan 2013 en del av Södermalms Läkarhus AB. Ekens Barnmorskor har funnits sedan 1984 och har sedan år 2000 drivits i privat regi. Vår mottagning finns på Tideliusgatan 12, centralt belägen på Södermalm. Ekens Barnmorskor består idag av sju barnmorskor, en undersköterska och en specialistläkare inom obstetrik och gynekologi. Flera av våra barnmorskor har mycket lång erfarenhet av mödravård, förlossning och ultraljud. Ekens Barnmorskor har vårdavtal med Stockholms läns landsting och följer de riktlinjer och basprogram som finns uppsatta. Oavsett var i länet du bor är du välkommen till oss! Graviditetskontroller, läkarbesök, ultraljud, eftervårdskontroller och preventivmedelsbesök hos oss är kostnadsfria. Vi är måna om att våra kunder ska trivas hos oss och känna sig trygga och väl bemötta. Mer information finns på www.ekensbarnmorskemottagning.se Varmt välkommen!