Vårdverksamhet och väntetider

Södermalms Läkarhus AB erbjuder specialistvård inom gynekologi inkl. abort, öron-näsa-halssjukdomar och mödrahälsovård.

Utöver besök på våra specialistmottagningar utför vi utredningar, behandlingar och operationer.

Till höger hittar du våra specialiteter. När du klickar på en rubrik får du beskrivet vad vi kan erbjuda.

Väntetider finns på vårdguidens hemsida www.1177.se