Bästa/e kollega, remittent

Södermalms Läkarhus AB erbjuder specialistvård inom gynekologi och öron-näsa-halssjukdomar samt abortmottagning och barnmorskemottagning.

Verksamheten bedrivs på Rosenlunds sjukhus, Södermalm samt på Nacka sjukhus där gynekologi, inklusive abortmottagning bedrivs. Sedan oktober 2020 bedrivs även gynekologi och uroterapi på Östermalm, GYN-Sophia.

Utöver besök på våra specialistmottagningar utför vi utredningar, behandlingar och operationer. Vi utför vården på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Detta innebär att vården hos oss är på samma villkor som hos en landstingsdriven verksamhet. Samma patientavgift och remissregler gäller.

Vårt landstingsuppdrag är ett ”Vårdval inom specialistvården”. Det vill säga, patienter som har behov av specialistvård inom gynekologi eller öron-näsa-halssjukdomar kan välja att vårdas hos oss.

Patienter boende utanför Stockholms län behöver ibland remiss. Se Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lista över remisskrav ”Sammanställning över krav på remiss i öppen vård till annan specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin.”
Länk