Våra medarbetare

 

Specialistläkare vid Södermalms Läkarhus:

 

Gynekologi:

Håkan Baehrendtz, VD, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Jene Winge, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Jan Zetterström, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Sophia Ehrström, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Maria Tronner, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Wieslaw Buracki, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Isabelle Björklund, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Anton Ljungblad, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Maria Åkerman, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Arne Rådestad, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Ulf Tungården, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Louise Broström, Leg läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Evelina Sande, Leg läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Ellen-Elena Reinolds, Leg läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Mikos Constantinos, Leg läkare med specialistkompetens gynekologi, obstetrik och kvalificerat ultraljud.

Paula Enler-Skyttberg, Leg läkare med specialistkompetens gynekologi, obstetrik och kvalificerat ultraljud.

Öron-näsa-hals:

Anders Ehnhage, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Nanna Browaldh, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Anna Borgström, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Arvid Haeggström, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

 

Barnmorskor/Sjukskötersor:

Hanna Gredmark, Leg. barnmorska

Nazanin Shojaei, Leg. barnmorska, Enhetschef barnmorskemottagningen

Jeanette Behm, Leg. barnmorska

Sara Priftis, Leg. barnmorska

Susanna Fröberg Freden, Leg. barnmorska

Andrea Rindström, Leg. barnmorska

Abortbarnmorskor:

Anna Kransengren, Leg. barnmorska, Enhetschef gynmotagningen Nacka

Mervi Rogers, Leg. Ultraljudsbarnmorska

Nazanin Shojaei, Leg. barnmorska, Enhetschef barnmorskemottagningen

 

Sjuksköterskor:

Maya Larsson-Boman, Enhetschef specialistsjukvården, Leg. sjuksköterska

Sara Johansson, Leg. sjuksköterska

Pernilla Staaf, Leg. sjuksköterska/operationskoordinator

Ebba Wigren, Leg. sjuksköterska/operationskoordinator

Maria Wirstam, Leg. sjuksköterska/operationskoordinator

Jessica Olsson, Leg. sjuksköterska

Frida Silega, Leg. sjuksköterska

Susanne Haglund, Leg. sjuksköterska

Therese Ekström, Leg. sjuksköterska

Johanna Winor, Leg. sjuksköterska

Bessie Lundmark, Leg. narkossjuksköterska

Lisa Östlund, Leg. sjuksköterska

Marie Strömdahl, Enhetschef operation, Leg sjuksköterska

Undersköterskor:

Eva Bjerkell, Undersköterska

Elisabet Jansson, Undersköterska

Darija Iguman, Undersköterska

Denise Cederholm, Undersköterska

Pia Johansson, Undersköterska

Ida Hellström, Undersköterska

Natalia Salas, Undersköterska

Ekonomi:

Christer Källberg, Ekonomichef/IT ansvarig

Malin Jansson, Ekonomi/löneassistent 

Eva Dorm, Ekonomiassistent

Övrig personal:

Elin Staaf, receptionist Södermalm

Sofie Caspersson, receptionist Nacka