Väntetider

Vi på Södermalms Läkarhus arbetar för att ha en hög tillgänglighet och korta väntetider till vår verksamhet.
Här kan du se hur långa våra väntetider är för tillfället.

Länk till flik ”vårdverksamhet och väntetider” på vår sida.