Abrasio

Varför finns näsmandeln?

Näsmandeln består av samma typ av vävnad som halsmandlarna och tungroten och utgör en del av immunförsvaret. I tonåren tillbakabildas den och därför saknar vuxna näsmandel. Det finns inga belägg för att immunförsvaret försämras om näsmandlen opereras bort.

Varför opereras näsmandeln?

Alla barn har en näsmandel (polyp) alldeles bakom näsan i svalgtaket. Hos en del barn är näsmandeln stor i relation till omgivningen och kan orsaka permanent nästäppa. Ibland med nattliga andningsbesvär och förträngning av örontrumpeterna som följd, vilket kan leda till nedsatt ventilation av mellanöronen.

Hur går operationen till?

Näsmandeln skrapas ut med en s.k. ringkniv via munnen. Blödningen som uppstår stoppas med kompression med s.k. bomullstorkar. Operationen syftar till att normalisera näspassagen och tar inklusive narkosen vanligtvis cirka 20-30 minuter.

Operationsdagen

Efter operationen kan barnet vara trött och ibland illamående. Det är inte ovanligt med lite gammalt blod i kräkningen (mörkbrunt i färgen), eftersom mindre mängder blod ibland rinner ned i magsäcken under operationen. Barnet stannar på uppvakningsavdelningen för observation under minst 2 timmar efter operationen och kan därefter gå hem om allmäntillståndet normaliserats. Under den tiden får barnet dricka klara vätskor och äta isglass.

Vad händer när du kommer hem?

Barnet har ibland lite ont i halsen efter operationen och det lindras med Alvedon eller Panodil. Under resten av dagen bör barnet vila och undvika planerad ansträngning och vara hemma t.o.m. 2-4 dagar efter operationen. Det går bra att äta och dricka som vanligt. Återbesök till mottagningen bestäms vid behov.

Vilka komplikationer finns till operationen?

Blödning uppstår vid operationen och det kan blöda mindre mängder närmaste tiden efter operationen på uppvakningsavdelningen. Blod i nässekretet kan förekomma närmaste tiden efter operationen, men riktiga blödningar efter att man lämnat sjukhuset är ovanliga liksom sårinfektion och mer uttalad värk. Hos fr.a. mindre barn har näsmandeln en tendens att växa ut igen.v