Synpunkter och klagomål

Vi på Södermalms Läkarhus är angelägna om att du är nöjd med den vård du får hos oss. Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från våra patienter, vilket ger oss stöd i vårt fortsatta kvalitetsarbete.

Skulle det inträffa någon situation, i samband med vården hos oss, som du inte känner dig nöjd med vill vi gärna veta det. Kontakta oss då snarast möjligt per telefon 08-120 514 00 eller E-post info@sodermalmslakarhus.se

Övriga instanser utanför Södermalms Läkarhus som du har möjlighet att kontakta:

Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans som är fristående från sjukvården. Nämnden kan hjälpa till att lösa problem i all offentligt finansierad hälso- och sjukvård oavsett om den utförs av landsting, kommun eller privata vårdgivare. Det kostar inget. Patientnämnden kan inte utdöma skadestånd eller straffa någon.

Läs mer Patientnämnden

Hälso- och sjukvårdens förvaltning

Har du synpunkter eller mer specifika frågor på vårdens tillgänglighet i länet eller dina rättigheter som patient kan du vända dig till IVÄ, Särskilda vårdfrågor vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, 08-123 132 00(vx). Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är den administrativa enhet som svarar för att vi som bor i länet får den vård vi behöver.

Om du har synpunkter på vården i allmänhet kan du skicka e-post till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: registrator.hsn@sll.se.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du anser att du blivit felbehandlad eller fått en vårdskada kan du anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO kan efter utredningen rikta kritik mot vårdgivaren eller enskild person. De kan också följa upp och se till så att brister inom vården rättas till.

Läs mer Inspektionen för vård och omsorg

Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

Läs mer LÖF