Välkommen till Södermalms Läkarhus

Södermalms Läkarhus AB bedriver specialistvårdsverksamhet inom gynekologi/abort, öron-näsa-halssjukdomar, samt en barnmorskemottagning, på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Verksamheten bedrivs på Rosenlunds sjukhus, Södermalm. Från och med maj 2019 bedriver vi gynekologi på Nacka sjukhus och sedan oktober 2020 bedriver vi även gynekologi och uroterapi på Östermalm, GYN Sophia.

Våra avtal med Stockholms läns landsting innebär att du vårdas hos oss på samma villkor som hos en landstingsdriven verksamhet. Samma patientavgift och remissregler gäller.

Vårt landstingsuppdrag är ett ”Vårdval inom specialistvården”. Det vill säga, du som patient som har behov av specialistvård inom gynekologi/abort eller öron-näsa-halssjukdomar kan välja att vårdas hos oss.

Stockholms läns landsting har beslutat att remisskrav gäller för nybesök, första besöket, på öron-näs-halsmottagningen från och med 1 januari 2017. Till gynekologmottagningen finns inget remisskrav.

Är du skriven utanför Stockholms län kan det ibland krävas remiss.

Även barnmorskeverksamheten är ett uppdrag från Stockholms läns landsting, ”Vårdval Barnmorskemottagning”. Verksamheten består av graviditetskontroller, familjeplanering samt cellprovtagning.

Se vidare Ekens barnmorskor