Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Södermalms Läkarhus använder ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).

Kvalitetsarbetet omfattar bland annat:
– Processer och rutiner
– Patientens syn på vården
– Riskanalyser
– Egenkontroller
– Arbeta med patienters synpunkter och klagomål
– Patientsäkerhetsberättelse

Professionalism i kombination med ett respektfullt omhändertagande där patienten är delaktig skapar förutsättningar för en god och patientsäker vård.
Våra medarbetare har ett stort engagemang och arbetar flexibelt.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

Miljöarbete

Södermalms Läkarhus arbetar för att begränsa de betydande miljöaspekterna i verksamheten. Medarbetarnas miljömedvetenhet är en viktig framgångsfaktor för att minimera miljöpåverkan.

Vårt systematiska miljöarbete omfattar bland annat:
– Identifiera miljöaspekter
– Visa riktning med miljöpolicyn
– Fastslå miljömål
– Ansvarsfördelning
– Rutiner för/inom miljöarbetet
– Utvärderingar

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.