08-120 514 00

Gynekologi / Obstetrik

 

Södermalms Läkarhus bedriver gynekologisk verksamhet på Rosenlunds sjukhus, Södermalm, Gustavsberg och på Nacka sjukhus. Vi utreder och behandlar de vanligaste gynekologiska sjukdomarna och tillstånden.

Vid vår Mödravårdscentral Ekens Barnmorskor, på Södermalm, handlägger vi och tar hand om den gravida kvinnan under hela graviditeten fram till förlossning. Vid Mödravårdscentralen bedrivs också preventivmedelsrådgivning.

Här följer exempel på åkommor som vi handlägger:

  • Blödningsbesvär
  • Klimakteriebesvär
  • Smärtutredningar
  • Utredning av tumörsjukdomar (cystor, muskelknutor)
  • Endometriosbesvär
  • Cellförändringar i underlivsorganen
  • Framfall (prolaps)
  • Blåsrubbningar/urinläckage
  • Abort (endast på Nacka och Södermalm)


Vi har operationsverksamhet på Nacka sjukhus.