08-120 514 00

Gynekologi / Obstetrik

Södermalms Läkarhus bedriver gynekologisk mottagning på Rosenlunds sjukhus, Södermalm, och från maj 2017 även i Gustavsberg. Vi utreder och behandlar de vanligaste gynekologiska sjukdomarna och tillstånden.

Vid vår Mödravårdscentral Ekens Barnmorskor, på Södermalm, handlägger vi och tar hand om den gravida kvinnan under hela graviditeten fram till förlossning. Vid Mödravårdscentralen bedrivs också preventivmedelsrådgivning.

Här följer exempel på åkommor som vi handlägger:

  • Blödningsbesvär
  • Klimakteriebesvär
  • Smärtutredningar
  • Utredning av tumörsjukdomar (cystor, muskelknutor)
  • Endometriosbesvär
  • Cellförändringar i underlivsorganen
  • Framfall (prolaps)
  • Blåsrubbningar/urinläckage
  • Abort (endast på Södermalm)


Vi har operationsverksamhet på Nacka Närsjukhus.