08-120 514 00

Bästa/e kollega, remittent

Södermalms Läkarhus AB erbjuder specialistvård inom gynekologi och öron-näsa-halssjukdomar samt en barnmorskemottagning.

Verksamheten bedrivs på Rosenlunds sjukhus, Södermalm. På Nacka sjukhus bedrivs gynekologi, inklusive abortmottagning samt i Gustavsberg bedrivs gynekolog- och öron-näs-halsmottagning.

Utöver besök på våra specialistmottagningar utför vi utredningar, behandlingar och operationer. Vi utför vården på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Detta innebär att vården hos oss är på samma villkor som hos en landstingsdriven verksamhet. Samma patientavgift och remissregler gäller.

Vårt landstingsuppdrag är ett ”Vårdval inom specialistvården”. Det vill säga, patienter som har behov av specialistvård inom gynekologi eller öron-näsa-halssjukdomar kan välja att vårdas hos oss.

Patienter boende utanför Stockholms län behöver ibland remiss. Se Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lista över remisskrav ”Sammanställning över krav på remiss i öppen vård till annan specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin.”
Länk