08-120 514 00

Våra medarbetare

 

Specialistläkare vid Södermalms Läkarhus:

 

Gynekologi:

Håkan Baehrendtz, VD, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Jene Winge, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Jan Zetterström, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Sophia Ehrström, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Maria Tronner, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Anna Maria Kanold, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Wieslaw Buracki, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Suzanne Duvsten, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Isabelle Björklund, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Anton Ljungblad, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Hampus Josefsson, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Maria Åkerman, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Roland Strand, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Michelle Ek, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Öron-näsa-hals:

Anders Ehnhage, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Nanna Browaldh, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Anna Borgström, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Arvid Haeggström, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

 

Barnmorskor/Sjukskötersor:

Ulla-Karin Willgert, Leg. barnmorska

Hanna Gredmark, Leg. barnmorska

Nazanin Shojaei, Leg. barnmorska, Enhetschef barnmorskemottagningen

Jeanette Behm, Leg. barnmorska

Sara Priftis, Leg. barnmorska

Rita Ågren, Leg. barnmorska (tim)

Kerstin Löfmark, Leg. barnmorska (tim)

Abortbarnmorska:

Anna Kransengren, Leg. barnmorska

 

Sjuksköterskor:

Maya Larsson-Boman, Enhetschef specialistsjukvården, Leg. sjuksköterska

Sara Johansson, Leg. sjuksköterska

Pernilla Staaf, Leg. sjuksköterska/operationskoordinator

Maria Wirstam, Leg. sjuksköterska/operationskoordinator

Jessica Olsson, Leg. sjuksköterska

Frida Silega, Leg. sjuksköterska

Susanne Haglund, Leg sjuksköterska

Eva Hjelm, Leg sjuksköterska

Nadja Hakobyan, Leg sjuksköterska

Undersköterskor:

Eva Bjerkell, Undersköterska

Hannah Carlsson, Undersköterska

Elisabet Jansson, Undersköterska

Darija Iguman, Undersköterska

Denise Cederholm, Undersköterska

Ekonomi:

Christer Källberg, Ekonomichef/IT ansvarig

Malin Jansson, Ekonomi/löneassistent 

Övrig personal:

Ronja Bergh, receptionist