08-120 514 00

Våra medarbetare

Specialistläkare vid Södermalms Läkarhus:

Gynekologi:

Håkan Baehrendtz, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Jene Winge, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Jan Zetterström, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Sophia Ehrström, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Louise Broström, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Anna Maria Kanold, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Wieslaw Buracki, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Suzanne Duvsten, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Maria Tronner, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Maria Blitz Herbstman, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Roland Strand, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

 

Öron-näsa-hals:

Anders Ehnhage, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Per Granstrand, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Anna Borgström, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Arvid Haeggström, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Sami Ergun, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

 

 

Barnmorskor/sjuksköterskor

Ulla-Karin Willgert, Leg. barnmorska

Hanna Gredmark, Leg. barnmorska

Nazanin Shojaei, Leg. barnmorska, Enhetschef barnmorskemottagningen

Jeanette Behm, Leg. barnmorska

Sara Priftis, Leg. barnmorska

Rita Ågren, Leg. barnmorska (tim)

Kerstin Löfmark, Leg. barnmorska (tim)

Lena Granstrand,  Leg. barnmorska (tim)

Abortbarnmorskor

Anna Kransengren, Leg. barnmorska

Jeanette Brobacke, Leg. barnmorska

 

Sjuksköterskor

Maya Larsson-Boman, Enhetschef specialistsjukvården, Leg. sjuksköterska

Sara Johansson, Leg. sjuksköterska

Annica Bernmarker, Leg. sjuksköterska

Pernilla Staaf, Leg. sjuksköterska/operationskoordinator

Maria Wirstam, Leg. sjuksköterska/operationskoordinator

Jessica Olsson, Leg. sjuksköterska

Lina Berg, Leg. sjuksköterska/operationskoordinator

 

 

Undersköterska/receptionist/audionom

Eva Bjerkell, Undersköterska

Hannah Carlsson, Undersköterska

Elisabet Jansson, Undersköterska

Michael Holmberg, Audionom (deltid)

Christer Källberg, Ekonomi-/IT ansvarig

Ronja Bergh, receptionist