08-120 514 00

Våra medarbetare

Specialistläkare vid Södermalms Läkarhus:

Gynekologi:

Håkan Baehrendtz, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Jene Winge, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

Mikael Engman, Leg. läkare med specialistkompetens gynekologi och obstetrik

 

Öron-näsa-hals:

Anders Ehnhage, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Per Granstrand, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Henrik Waldenström, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Anna Borgström, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

Peter Fabian, Leg. läkare med specialistkompetens öron-näsa-hals

 

Barnmorskor/sjuksköterskor

Rita Ågren, Leg. barnmorska

Ulla-Karin Willgert, Leg. barnmorska

Hanna Gredmark, Leg. barnmorska

Nazanin Shojaei, Leg. barnmorska

Lena Elg, Leg. barnmorska (tim)

Kerstin Löfmark, Leg. barnmorska (tim)

Lena Granstrand,  Leg. barnmorska (tim)

 

Maya Larsson-Boman, Enhetschef specialistsjukvården, Leg. sjuksköterska

Sara Johansson, Leg. sjuksköterska

Maria Wirstam, Leg. sjuksköterska

Annica Bernmarker, Leg. sjuksköterska

 

 

Undersköterska/receptionist/audionom

Eva Bjerkell, Undersköterska

Hannah Carlsson, Undersköterska

Ingalill Olli, Audionom (deltid)

Christer Källberg, Ekonomi-/IT ansvarig

Ronja Bergh, receptionist