08-120 514 00

Mina vårdkontakter

Södermalms Läkarhus är anslutna till e-tjänsten ”Mina vårdkontakter”.
Via den kan du av- och omboka tider samt förnya recept.
Du kan även följa nivå till högkostnadsskyddet.
Uppgifterna i ”Mina vårdkontakter” behandlas som journaluppgifter och skyddas enligt patientdatalagen och sekretesslagen.

Läs mer om Mina vårdkontakter.