08-120 514 00

Ägare och styrelse

Södermalms Läkarhus ägs av medarbetare som arbetar i verksamheten. Bolaget bildades i november 2011. Efter beviljade vårdval inom specialistvård har vårdavtal tecknats och verksamheten startar under juni 2012.

Styrelse

Södermalms styrelse består av personer med lång erfarenhet inom vårdsektorn.

Håkan Baehrendtz, styrelseordförande

Håkan är leg läkare med specialistkompetens i obstetrik och gynekologi sedan 1989.
Han har tidigare drivit bemanningsföretaget Medical B & H AB.
Håkan har varit med och startat och drivit Proxima AB sedan år 2000 som Vice VD och marknadschef.

 

Sophia Ehrström, styrelseledamot

 

Jan Zetterström, styrelseledamot