08-120 514 00

Ägare och styrelse

Södermalms Läkarhus ägs av medarbetare som arbetar i verksamheten. Bolaget bildades i november 2011. Efter beviljade vårdval inom specialistvård har vårdavtal tecknats och verksamheten startar under juni 2012.

Styrelse

Södermalms styrelse består av personer med lång erfarenhet inom vårdsektorn.

Håkan Baehrendtz, styrelseordförande

Håkan är leg läkare med specialistkompetens i obstetrik och gynekologi sedan 1989.
Han har drivit bemanningsföretaget Medical B & H AB sedan 2002.
Håkan har varit med och startat och drivit Proxima AB sedan år 2000 som Vice VD och marknadschef.

Per Granstrand, styrelseledamot

Per är leg läkare med specialistkompetens i öron-näsa-hals sjukdomar sedan 15 år.
Han har varit med och utvecklat Proxima AB som verksamhetschef under flertal år.

Monika Jansson, styrelseledamot

Monika är leg sjuksköterska sedan 1980. Hon har arbetat i olika ledande befattningar sedan 1989.
Monika har varit med och startat och drivit Proxima AB sedan år 2000 som VD och avtalschef.


Fredrik von Sydow, suppleant